دانلود پاورپوینت شیوه های نوین در یاددهی-یادگیری و راهنمایی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان جهت رشته مدیریت در قالب 16 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


 3.هدف پایان نامه کارشناسی ارشد و
 رساله دکتری 

•هدف پایان نامه کارشناسی ارشد:
بازنمائی توانائی دانشجو در استفاده از روشهای تحقیق مناسب،گردآوری  داده ها و اطلاعات و سازماندهی آنها باتوجه به معیارهای قابل قبول وعرضه نتایج بصورت پذیرفتنی.

•هدف رساله دکتری :
عرضه یک پژوهش اصیل و مستقل در حوزه مورد مطالعه و گرایش تخصصی دانشجو. این پژوهش باید موید توانائی دانشجو در طراحی و اجرای تحقیق درآینده برای تداوم جست وجوگری در رشته مورد نظر است.

 

 

فهرست مطالب :

.1تحول در برخی مفاهیم تدریس-یادگیری در نیم قرن اخیر
.2 مراحل تدوین واجرای طرح تحقیق برای رساله یا پایان نامه 
.3هدف پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری
.4 نکات برخی مهم در برنامه ریزی برای تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و
 رساله دکتری
.5مراحل سی گانه تدوین ،اجرا و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری
.6نقش استاد راهنمای تحقیق
.7نقش کمیته هادی 
.8فرایند تصویب طرح و نقش آن درکیفیت عملکرد
.9 نظارت بر اجرای طرح تحقیق و بازخورد 
.10ضرورت تهیه مقاله علمی از گزارش تحقیق
.11 نقش عرضه شفاهی ودفاع از پایان نامه و رساله 
.12ضرورت توجه به نکات اخلاقی  در تحقیق