دانلود پاورپوینت عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاههاي اجرايي درشهرستان مشهد مقدس جهت رشته علوم اجتماعی در 53 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش


 

 


سياست هاي فرمانداري شهرستان مشهد مقدس درزمينه پژوهش هاي مورد نياز دستگاه هاي اجرايي شهرستان مشهد مقدس (سياستهاي جاري وآتي )
1- هدايت دستگاه هاي اجرايي شهرستان مشهد به ابتناي برنامه ريزي هاي مختلف مرتبط بر يافته هاي پژوهشي موجود ، با هدف گسترش مديريت وبرنامه ريزي هاي علمي در نظام اداري شهرستان مشهد مقدس
2- اعمال مديريت هاي علمي درحوزه هاي مختلف كاري درشهرستان مشهد با هدف تحقق عدالت توام با پيشرفت هاي جهشي دردهه چهارم انقلاب ، توسعه پايدار ، كاهش هزينه ها دراجراي برنامه ها وحل پايدار مشكلات موجود شهرستان
3- گنجاندن مولفه ميزان ابتناي برنامه ريزي هاي دستگاه هاي اجرايي شهرستان مشهد برپايه انجام تحقيقات واستفاده از يافته هاي پژوهشي مختلف درشاخص هاي ارزيابي عملكردهاي دستگاه هاي اجرايي شهرستان مشهد مقدس
4- شناسايي نيازهاي مختلف پژوهشي دستگاه هاي اجرايي شهرستان مشهد وتهيه وتدوين طرح جامع پژوهش هاي مورد نياز شهرستان مشهد مقدس درحوزه هاي مختلف با هدف تحقق توسعه همه جانبه وپايدار شهرستان مشهد مقدس
5- برنامه ريزي درجهت تعامل وارتباط هرچه بيشتر دستگاه هاي اجرايي شهرستان مشهد با دانشگاهها ومراكز پژوهشي مشهد مقدس، استان خراسان رضوي وكشور با هدف تامين نيازهاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي شهرستان مشهد مقدس

 


 


فهرست مطالب:
سياست هاي فرمانداري شهرستان مشهد مقدس درزمينه پژوهش هاي مورد نياز دستگاه هاي اجرايي شهرستان مشهد مقدس (سياستهاي جاري وآتي )
نيازهاي پژوهشي درحوزه مسايل فرهنگي شهرستان مشهد مقدس
نيازهاي پژوهشي درحوزه آسيب هاي اجتماعي وجرايم درشهرستان مشهد مقدس
بررسي مقايسه اي سلامتي ، رواني سالمندان مقيم درمراكز دولتي مشهد مقدس با سالمندان مقيم درخانواده
نيازهاي پژوهشي درحوزه مسايل اقتصادي شهرستان مشهد مقدس
نيازهاي پژوهشي درحوزه مسايل عمراني شهرستان مشهد مقدس
نيازهاي پژوهشي درحوزه مسايل بهداشت وتندرستي درشهرستان مشهد مقدس
نيازهاي پژوهشي درحوزه مسايل آموزش وپرورش وآموزش عالي درشهرستان مشهد مقدس
نيازهاي پژوهشي درحوزه مسايل زيست محيطي شهرستان مشهد مقدس
نيازهاي پژوهشي درحوزه مديريت شهري درشهرستان مشهد مقدس