دانلود پاورپوینت اقليم شناسی ديناميك جهت رشته فیزیک در 47 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

  


مهمترين مؤلفه مركزي سيستم پيچيده ، وابسته و داراي تاثير متقابل جهاني، جو زمين است كه حيات تمام موجودات بدان بستگي دارد. تابش،دما، رطوبت، ريزشهاي جوي، ميزان ابر، وجود مه، فشار، سمت و سرعت باد، براي بيان هواي يك نقطه مد نظر قرار مي گيرند. هواي غالب يك محل در دراز مدت را اقليم مي نامند كه نتيجه مشترك همه عناصر اقليمي است. در حقيقت اين علم روابط بين حيات و عوامل ديگر طبيعي را با حوادث جوي مطالعه مي كند و اثرات پديده هاي جوي را در حيات موجودات زنده از جمله انسان معين مي كند. در اقليم شناسي بيش از ويژگي هاي فيزيكي هر پديده جوي، اثرات فيزيكي آن به عنوان يك عنصر و يا عامل اقليمي داراي اهميت است. پيشينه دانش اقليم شناسي به آثار فيلسوفان يونان باستان بر مي گردد. آنها اقليم هاي جهاني را به سه بخش گرم، معتدل و سرد تقسيم مي كردند.

 

 


 

فهرست مطالب:
مفاهيم و كليات هوا و اقليم
سير تاريخي اقليم شناسي
اقليم شناسي فيزيكي
اقليم شناسي ديناميكي
اقليم شناسي سينوپتيكي
قوانين گازها
قانون اول ترموديناميك
مفهوم آنتروپي و قانون دوم ترموديناميك
معادله حركت
قانون دوم نيوتن
قانون سوم نيوتن
معادله رطوبت
معادله هيدرواستاتيك
قانون گرانش عمومي
تكانه (اندازه حركت)، تكانه خطي و تكانه زاويه اي
دماي پتانسيل
دماي مجازي (Tv)
دماي معادل (Te) و دماي پتانسيل
دماي تر (Tw)
سامانه اقليم جهاني
مقياسه اي فضا و زمان فرآيندهاي هوا و اقليم