دانلود پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها جهت رشته مدیریت در قالب 25 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

   

 در دنيايي که شتاب فزاينده تحولات عنان اختياراز کف انسانها ربوده است در دوراني که پيچيدگي در تمامي عرصه هاي زندگي و سيستم هاي اجتماعي رخنه کرده است در عصري که فناوري ارتباطات و اطلاعات سبب ظهور الگوهاي نويني از کسب و کار و تعاملات اجتماعي گشته است سازمانها با چالشهاي جدي مواجهند. سازمانها به عنوان نهادهاي اجتماعي متأثر از تحولات دچار پيچيدگيهاي روزافزوني در سيستم هـــــا و تعاملات خويش گشته اند و به ناچار براي همراهي و يارهبري در عصر تحول، نيازمند برنامه ريزي و بازنگري خويش هستنـــد.

 

 

در اين شرايط معماري به عنوان واژه اي آشنـــا در عرصه سازماني از نقش ويژه اي برخوردار شده است. همان طور که توانايي هر موجود زنده اي تا حد زيادي تحت تاثير معماري اندام و سيستم هاي زيستي وي است همانگونه که زيبايي و کارايي يک ساختمان از نوع معماري آن نشأت مي گيرد به همان دليل و دلايلي ديگر معماري سازماني نقش عمده اي در بازنگري و برنامه ريزي سازمانها بر دوش دارد. از آنجا که حجم وسيعي از تحولات عصر جديد ناشي از فناوري اطلاعات و ارتباطات شمرده مي شود، سازمانها نيازمند آنند که چيستي خويش را حول مفاهيم و واژگان عصر جديد باز تعريف کنند. به عبارتي طرحي نو دراندازند و معماري جديدي برپايه فناوري اطلاعات و ارتباطات بنا نهند.

 


فهرست مطالب :
مقدمه
تاريخچه
معماري سازماني
هرم معماري سازماني
منافع عام مترتب بر کسب و کار سازمان
چشم انداز آتي
چارچوب های معماری سازمانی
چارچوب Zachman: 
 منابع و مأخذ