دانلود پاورپوینت باسیلهای گرم منفی روده ای (انتروباکتریاسه) جهت رشته مدیریت در قالب 13 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

گروه بزرگ وناهمگونی ازباسیلهای گرم منفی بیهوازی اختیاری
به طورطبیعی دردستگاه گوارش انسان وحیوانات زندگی می کنند.
کاتالاز مثبت،اکسیدازمنفی،همگی گلوکزراتخمیرمی کنند، نیترات را احیا می کنند.
بعضی متحرک و بعضی بی حرکتند.اسپور ندارند،برخی دارای کپسول
براساس محل ایجاد بیماری سه دسته :
1-عوامل بیماریزایی که هم درداخل و هم در خارج دستگاه گوارش ایجاد بیماری می کنند.

2-عوامل بیماریزایی که عمدتا در داخل دستگاه گوارش ایجاد بیماری می کنند.

3-عوامل بیماریزایی که درخارج دستگاه گوارش ایجاد بیماری می کنند.

 

فهرست مطالب :
مقدمه
بیماریزایی و آنتی ژنها
پاتوژنهایی که درداخل و خارج دستگاه گوارش یافت می شوند
بیماریزایی
پيشگيري
سالمونلا
اپیدمیولوژی
پاتوژنهای داخل دستگاه گوارش
بیماریزایی