دانلود پاورپوینت تجهيزات پایه و اساسی برای اندازه گيری های الكترو‌شيميايی جهت رشته مدیریت در قالب 38 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش


 

 

 

سل‌های

الکترو‌شیمیایی

عموماً، صرف‌نظر از روش مورد استفاده، سل‌هاي الكترو‌شيميايي به طریقي ساخته مي‌شوند كه مقاومت محلول به حداقل رسانده شود.
این مسئله به‌ويژه برای تكنيك‌هايي كه نيازمند جريان‌هاي جاری بالا هستند، تاكيد می‌شود (تکنیک‌های الكتروليز با مقياس بزرگ و ولتامتري سريع).

وقتي جريان در سل الكترو‌شيميايي جاري مي‌شود، هميشه خطایی در پتانسيل وجود دارد که به مقاومت جبران نشده‌ي محلول مربوط است. اين خطا برابر با i.Rnc می‌باشد.
بدين معني كه اگر براي مثال، يك پتانسيل معين براي آغاز فرايند كاتدي اعمال شود، پتانسيل مؤثر الكترود كار در مقايسه با مقدار ظاهري، به اندازه‌ي i.Rnc کمتر منفي خواهد بود. در نتيجه براي مقادير جريان بالا حتي وقتي Rncخيلي كوچك باشد، کنترل پتانسیل می‌تواند بحرانی و حساس باشد.

 

 

 

فهرست مطالب :

سل‌های الکترو‌شیمیایی

يك آزمايش پتانسيل تك مرحله‌اي را، بررسي می‌كنيم

2-1- سل‌هاي

ولتامتري چرخه‌اي

و

كرونو‌آمپرو‌متري

جایگیری متقارن الكترود‌ها

2-2- سل‌هاي

الكتروليز

با پتانسيل كنترل شده

معمول‌ترين نيازمندي‌هاي یک حلال به‌صورت زير هستند:

vمحلول و كاهش مقاومت آن؛

و....