دانلود پاورپوینت جريان سيال مفاهيم و معادلات اصلی جهت رشته مدیریت در قالب 35 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


•جريـان سيال ذاتاً پيچيده است
•قوانين اصلي مبين حركت سـيالات (ديناميـك سيالات) را بـه راحتي نميتوان به صورت فرمولهاي رياضي بيان كرد و مورد استفاده قرار داد
•ازاينرو بنا گزير بايد به آزمايش روي آورد
•در این بخش، ابتدا تعاريف و مفاهيم موردنياز براي تجزيه و تحليل حركت سيال در وضعيتهاي مختلف بيان ميشود
•سپس معادلات اصـلي حـاكم بـر جريـان سـيال مطرح ميگردد

 

 


فهرست مطالب :
•جریان یکنواخت (Uniform) و غیر یکنواخت (Non-uniform)
•جریان آرام(لایه ای- ورقه ای (Laminar)) و درهم (آشفته(turbulent))
•جريان دائمي( پايداريا ماندگار) و جريان غيردائمي( ناپايدار)
جريانهاي تراكم پذير(compressible )و تراكم ناپذير(incompressible
•جريانهاي چرخشي و غيرچرخشي
•خطوط جريان
•خطوط هم پتانسیل- ایزوپتانسیل
•روابط اساسي مكانيك سيالات
•روشهاي اساسي تحليل جريان
•روش سيستم (جرم مشخص)
•حجم كنترل (حجم مشخص)
و...