دانلود پاورپوینت مدیریت مبتنی بر فرایند در بیمارستان جهت رشته مدیریت در قالب 67 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


تعریف فرآیند : مجموعه‌ای از فعالیتهای مرتبط به هم یا متعامل كه دروندادها را به بروندادها تبدیل می‌كند. فرآیند زنجیره‌ای از فعالیتهای با ارزش افزوده است‌كه محصول و یا خدماتی را تحویل مشتری فرایند (بیرونی و یا درونی) می‌دهد.

 

 

 

فهرست مطالب
نتایج اولیه اعتباربخشی در کشور
مدیریت مبتنی بر فرایند 
نگرش فرآیندی 
مزایای نگرش فرایندی
موارد مهم در نگرش فرایندی سیستم مدیریت كیفیت 
سیستم: (SYSTEM)    
تصویر فرآیند
نگرش فرآیند گرا  نگرش سازمان گرا
مدیریت فرایندی 
مدیریت فرآیند
ساختار فرآیند
اقداماتی که باید در قالب نگرش فرآیندی انجام شود
انواع فرایندها
 فرایندهای هسته ای
 فرایندهای اصلی
 فرایندهای مدیریتی
 فرایندهای پشتیبانی
مدیریت فرآیند
عوامل موثر در بهره وری
پایش فرآیند
و...