دانلود پاورپوینت دانشگاه کارآفرین استلزامات و بایدها جهت رشته مدیریت در قالب 112 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


تغییر نقش دانشگاه با توجه به تغییر جهت گیری های اقتصادی- سیاسی  پایان جنگ سرد تغییر نگرش به پژوهش در مراکز دانشگاهی را به دنبال داشت. با توجه به جهت گیری های اقتصادی جدید که نقش مدیریت اقتصاد را از دولت به بازار منتقل کرد به تغییر نگرش به پژوهش در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی انجامید و این تقاضا را شکل داد که دانشگاه باید حداقل منابع  عمومی به کار رفته در پژوهش را جبران کند و نقش فعال تری در رشد و توسعه جامعه ایفا کند. همزمان شکل گیری اقتصاد دانش بنیان نقش دانش را به عنوان عامل برجسته تر ایجاد ارزش افزوده، خلق ثروت نسبت به عوامل سنتی تولید در اقتصاد یعنی زمین، کار و سرمایه برجسته تر کرد. 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
 مقایسه مبنای توسعه
فشارهای محیطی بر دانشگاه ها
مشکلات آموزش عالی
وظیفه کارآفرینی دانشگاه ها
دانشگاه کارآفرین از دید اندیشمندان
مشخصه تعادل بین آموزش، پژوهش و خدمات در دانشگاه کارآفرین 
ماموریت اصلی دانشگاه کارآفرین
تعامل دانشگاه با صنعت و دولت
کارکردهای دانشگاه کارآفرین
دلایل همکاری صنعت ، دولت و دانشگاه
کارآفرینی دانشگاهی
نوآوران در بافت دانشگاه
توسعه نوآوری در اعضای دانشگاه
تجاری سازی در دانشگاه کارآفرین
تفاوت دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی دانشگاهی 
شرایط لازم برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی
زمینه های توسعه كارآفرینی دانشگاهی
عوامل محیطی موثر در توسعه کارآفرینی دانشگاهی
زمینه های کارآفرینی در دانشگاه ها
و...