دانلود پاورپوینت روایی یا validity جهت رشته مدیریت در قالب 53 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


آزمونی دارای روایی است كه برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است ، كافی و مناسب باشد. ازآنجا كه هیچ آزمون و پرسشنامه ای نمی تواند تمام محتوا و كلیه هدف های یك درس و یا مفهوم راشامل شود ،هر آزمون یا پرسشنامه از مجموعه ای سؤال كه به عنوان نمونه ای از تمام محتوا و هدف های آموزشی درس انتخاب شده است ،تشكیل می یابد.

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف
انواع روایی
چگونه روایی محتوایی یك آزمون یا پرسشنامه را تعیین می نماییم؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌     ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
روایی صوری(ظاهری) Face validity
مثال
روش تعیین روایی صوری
مثال
دو شاخص تعیین روایی ملاک:حساسیت و ویژگی
حساسیت و ویژگی
ارزش اخباری
Calculating SN and SP
Pos and Neg Predictive Value
ارزش اخباری مثبت
ارزش اخباری منفی
ارزش اخباری
تعریف سازه 
چگونه روایی سازه را تعیین می كنیم؟
راه های مختلف تعیین روایی سازه در ازمون های هنجار-مرجع