دانلود پاورپوینت ترومبوآمبولی جهت رشته پزشکی در قالب 42 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ترومبوفیلی  Thrombophilia: چند پروتیین تنظیمی مهم در آبشار انعقادی بعنوان مهار كننده عمل می كنند. كمبود ارثی یا اكتسابی این پروتیینهای مهاری مجموعا ترومبوفیلی نامیده می شود، كه ممكن است سبب افزایش انعقاد پذیری و ترومبوآمبولی وریدی شود. 
ترومبوفیلی ارثی: كمبود پروتیینهای C یا S ، فاكتور 5 لیدن از نوع هموزیگوت یا هتروزیگوت، كمبود آنتی ترومبین، ژن
روترومبین G20210A از نوع هموزیگوت یا هتروزیگوت، رومبوفیلی اكتسابی سندرم آنتی فسفولیپید: عبارتست از وجود حداقل یك معیار آزمایشگاهی بصورت پایدار همراه با حداقل یك معیار بالینی به شرح زیر
معیارهای آزمایشگاهی: لوپوس آنتی كوآگولان- آنتی بادی آنتی كاردیولیپین ( IgM و یا IgG  آنتی بتا دو، گلیكوپروتیین یك IgM و یا IgG

 

 


فهرست مطالب
تشخیص فوت: ترومبو آمبولی متعاقب DVT
مراقبت های بارداری
مراقبت پیش از بارداری
مراقبت بارداری
حوادث در منزل متوفی
اقدامات اورژانس 115
تشخیص بالینی  فوت: ترومبو آمبولی متعاقب DVT
ترومبوآمبولی وریدی VTE
اصول كلی پیشگیری از VTE در بارداری و پس از زایمان
فواصل زمانی برای روشهای بی دردی هم زمان با تجویز داروهای ضد انعقاد (دوز پیشگیری ) 
برخی ملاحظات مهم درمانی هنگام استفاده از داروهای ضد انعقاد 
پیش از بارداری 
بارداری و زایمان 
هنگام شیردهی
ارزیابی عوامل خطر ایجاد ترومبوآمبولی وریدی VTE در بارداری و پس از زایمان 
اقدامات توصیه شده، بعد از ارزیابی عوامل خطر در مقطع بارداری 
اقدامات توصیه شده، بعد از ارزیابی عوامل خطر  در مقطع پس از زایمان ( طبیعی یا سزارین)