دانلود پاورپوینت تکامل سیستم اسکلتی جهت رشته پزشکی در قالب 44 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ایجاد جوانه اندام : مورفوژنز اندام بین هفته های 4 تا 8؛ تاخیر یک هفته ای تشکیل اندام تحتانی نسبت به فوقانی؛ تشکیل اندام از مزودرم سوماتیک صفحه جانبی؛ در دیواره ونترولترال بدن؛ تعیین محل تشکیل اندام در امتداد کرانیوکائودال: توسط هوموباکس ژنها ؛ ناشناخته بودن تحریک اولیه برای تشکیل اندام؛ شواهدی از ترشح موضعی FGF-8 وجود دارد ؛ اما منشاء تولید کننده ناشناخته است؛ تحریک FGF-8 وابسته به عمل موضعی RA؛ مهار سنتز و عمل RA: توقف تشکیل اندام؛ کاشت مقداری FGF-8 در مزودرم جانبی: تحریک تشکیل اندام

 

 

 

فهرست مطالب
کلیات
مزودرم پاراآگزیال و لترال پلیت
منشاء سیستم اسکلتی
نحوه تشکیل بافت استخوانی
تکامل جمجمه
تشکیل قاعده جمجمه
نوروکرانیوم ممبرانوس
فونتانلها
خلاصه منشا جنینی نوروکرانیوم
ویسروکرانیوم (اسکلت صورت)
مشتقات قوس اول برانشیال
ناهنجاریهای اسکلتی سر و گردن
ایجاد جوانه اندام 
تکامل اندام
تکامل اندام در امتداد سه محور
Apical Ectodermal Ridge
Programmed cell death (PCD) آپوپتوزیس
سلولهای مزانشیمال جوانه اندام
تکامل استخوانهای اندام
تشکیل مفاصل سینوویال
تاثیر هاکس ژنها در تکامل اندام
قطعه قطعه شدن مزودرم پاراآگزیال ایجاد سومایتها (یا حلقه حلقه شدن)
و...