دانلود پاورپوینت فرهنگ و پارادیم تحقیق جهت رشته حسابداری در قالب 53 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


این پیش فرض های پارادایمی ریشه درجهت گیری های مختلف زیر دارد: هستی شناسی: مربوط به ماهیت دنیای اجتماعی. آیا پدیده های حسابداری ماهیتی مستقل دارند؟ به شناختی که شخص از پیرامون خود به‌دست می‌آورد هستی‌شناسی گفته می‌شود. معرفت شناسی (شناخت شناسی): نحوه کسب شناخت (استدلال قیاسی و استقرایی). روش شناسی: نمود عملیاتی معرفت شناسی و توجه به بنیان های نظری روش های کسب شناخت از واقعیت و معرفی روشهای تحقیق منطبق با تئوری تحقیقات علمی براساس یک یا ترکیبی ازسه روش غالب اثبات گرایی، تفسیری و انتقادی انجام  میشود.

 

 

 

فهرست مطالب
روش شناسی تحقیق
روش شناسی اثباتی
روش شناسی تقسیری
روش شناسی انتقادی  
روش شناسی تحقیقات حسابداری
روش شناسی تحقیقات حسابداری  ماهیت علم 
روش شناسی تحقیقات حسابداری  ماهیت جامعه
رویکرد کارکردگرایی در حسابداری (پارادایم اثباتی) 
رویکرد تفسیرگرایی در حسابداری
رویکرد انسان گرایی افراطی در حسابداری
رویکرد ساختار گرایی افراطی در حسابداری
جهت گیریهای تحقیق در حسابداری
رویکرد مدل تصمیم
تخقیقات بازار سرمایه
تحقیقات رفتاری
تئوری نمایندگی
اقتصاد اطلاعات
حسابداری انتقادی
پارادایم های حسابداری
پارادایم انسان شناسی-استقرایی
پارادایم سود حقیقی-قیاسی
و...