دانلود پاورپوینت زایمان قبل از موعد جهت رشته پزشکی در قالب 26 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


زایمان قبل از موعد یكی از علل عمده مرگ و میر در نوزادان ، افزایش بقا در Very low birth weight ها دیده میشود( كورتیكواستروئیدها، بومی سازی مراقبتهای حول و حوش زایمان، شیوه های پیشرفته تنفس مصنوعی، در دسترس بودن سورفاكتانت،تغذیه درمانی پیشرفته)، 50% معلولیتهای عصبی در كوركان در اثر تولد پیش از موعد.، اكثر موارد زایمان قبل از موعد مربوط به دردهای زایمان زودرس یا PPROM، بی كفایتی سرویكس علت دیگر زایمان قبل از موعد، هم پوشانی عوامل مختلف 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
مكانیسم وقوع لیبر 
عوامل دخیل در آغاز لیبر( مخصوصاً الگوهای حیوانی)
عفونتها به عنوان عاملی برای زایمان پیش از موعد
نشانگرهای بیوشیمایی عفونت
مطالعات درمان آنتی بیوتیكی 
جدول 1-11عفونتهای حول و حوش زایمان به عنوان علتی برای زایمان بیش از موعد میزان همراهی و توصیه های درمان
جدول 2-11 استفاده از آنتی بیوتیک ها برای پیشگیری از زایمان قبل از موعد در زنان دچار لیبر قبل از موعد و زنان دچار پارگی زودرس غشاها
اپیدمیولوژی زایمان پره ترم 
جدول 3-11 عوامل خطر عمده(ماژور) لیبر پیش از موعد
عوامل خطر کوچک (مینور) برای لیبر پیش از موعد
شناسایی زنان در معرض خطر زایمان قبل از موعد
جدول 5-11 ویژگیهای آزمون های غربالگری
آزمونهای غربالگری 
لیبر پیش از موعد تعریف شده :
درمان لیبر پیش از موعد
عوامل توكولیتیك از نظر كلی 
موارد منع مطلق درمان توكولیتیك
موارد منع نسبی برای درمان توكولیتیكها
عوارض جانبی مادری ناشی از سولفات منیزیم
حفظ توكولیز در پی توقف لیبر پیش از موعد