دانلود پاورپوینت تشخیص کوکسی های گرم مثبت در عفونت های ادراری جهت رشته پزشکی در قالب 32 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


1- برای انجام تست کاتالاز بهتر است کلنی از روی محیط نوترینت آگار برداشته شود  ولی اگر از محیط بلاد آگار  استفاده می شود از سطح  کلونی برداشته شود .(چون گلبول قرمز دارای آنزیم کاتالاز می باشد و نتیجه مثبت کاذب می شود.) 2-برای تست کاتالاز از آب اکسیژنه 3% استفاده می شود .3- آنس یا اپلیکاتور مورد استفاده جهت برداشت کلونی باید از جنس غیر از فلز باشد.  استافیلوکوکها ها کاتالاز مثبت  و استرپتوکوکها کاتالاز منفی می باشد 

 

 

 

فهرست مطالب
تهیه گسترش ورنگ آمیزی باکتری 
ساخت رنگ گرم 
روش رنگ آمیزی گرم
تشخیص افتراقی استافیلوكوكها 
یادآوری در مورد تست کاتالاز
استافیلوکوک و میکروکوک 
ساخت معرف اکسیداز 
تست کواگولاز
تست DNase
مانیتول سالت آگار
تشخیص افتراقی سه جنس مهم استافیلوکوک 
تستهای تشخیصی استرپتوکوکها
همولیز 
جدول تشخیص افتراقی استرپتوکوکها   
Bile Esculin Agar
حساسیت به باسیتراسین
NaCl Broth 6.5%
تست کمپ CAMP 
و...