دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته و نقاط مرجع استراتژیک برای مدل های یکپارچه جهت رشته حسابداری در قالب 126 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


از جدیدترین تئوری‌های مدیریت استراتژیك می‌باشد که توسط فیگن باوم و همكارانش در سال 1996 ارائه شد. تئوری نقاط مرجع استراتژیك بیان می كند كه با شناسایی نقاط مرجع استراتژیك سازمان كه تأثیر عمده‌ای بر فعالیت‌ها و عملكرد سازمان دارند، می‌توان تصمیمات استراتژیك سازمانی را اتخاذ نمود. (بامبرگر و فیگن باوم ، 1996) نقاط مرجع استراتژیك به عنوان هدف ها و نقاط ارجاع هستند كه مدیران از آنها در ارزیابی گزینه‌ها، اتخاذ تصمیمات استراتژیك و در مخابره كردن اولویت های سازمانی به افراد كلیدی سیستم ها استفاده می كنند (بامبرگر و فیگن باوم ، 1996). صاحب نظران «نظریه نقاط مرجع استراتژیك» معتقدند كه یكی از مسائل كلاسیك در حوزه مدیریت استراتژیك این بوده است كه چگونه بین نیازهای خارجی (‌محیطی) و منابع داخلی (سازمانی) هماهنگی ایجاد و حفظ شود.

 

 

 

فهرست مطالب
تئوری نقاط مرجع استراتژیک  (Strategic Refrence Point)
نقاط مرجع
ویژگی های نقاط مرجع استراتژیک
نقاط مرجع استراتژیک در مدل های مدیریت ومدیریت استراتژیک و... 
سازمان به عنوان یک پدیده اجتماعی
سازگاری مدل تركیبی با مبانی منطقی تئوری‌های مدیریت  (دکتر اعرابی ) 
الگوی جامع اثربخش (كویین و رورباخ)    هدف  - وسیله -  ساختار
مراحل چرخه حیات و اندازه سازمان (كویین و كامرن)   مرحله  - اندازه
رویكرد طراحی استراتژیك (مینتزبرگ)
گونه‌های استراتژیك تجاری  (دیوید)
ارزیابی موقعیت  واقدام استراتژیک SPACE   (رماسون ودیکل)
ساخت یک ماتریس SWOT (هانگر) 
گروه مشاوران BCG
مدیریت توسعه (احمد وند)
الگوی عمومی مدیریت و برنامه ریزی (احمد وند)
درجه انسجام  (احمد وند)
پیوستگی سازمانی (احمد وند)
الگوی کنترلی  (احمد وند)
فرهنگ رفتاری (احمد وند)
اهداف فردی سازمان  (احمد وند)
و...