دانلود پاورپوینت مشترکات و تفاوتهای اصلی بین کشورهای در حال توسعه جهت رشته اقتصاد در قالب 20 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


در اکثر کشورهای جهان سوم بیش از کشورهای توسعه یافته، قدرت سیاسی در دست عده ای محدود متمرکز است. که این تمرکز قدرت سیاسی در بسیاری از موارد توأم با قدرت اقتصادی است. به هر حال بسته به ساختار اقتصادی- اجتماعی جامعه این گروه قدرتمند متفاوتند.  در جامعه ای با ساختار کشاورزی، قدرت در دست زمین داران بزرگ قرار دارد. در جامعه ای دیگر قدرت در دست تجار و بازرگانان است و در جامعه ای که از نظر صنعتی پیشرفته است، قدرت در دست سرمایه داران و اربابان صنعت است. مشکل اصلی در خود توزیع قدرت نیست بلکه عموماً تبعاتی است که به همراه خود دارد. 

 

 

 

فهرست مطالب
خصوصیات اصلی و مشترک بین کشورهای در حال توسعه
1- سطح پایین زندگی
2- سطح پایین بهره وری نیروی کار
3- نرخ بالای رشد جمعیت
4- نرخ بالای بیکاری
5- وابستگی به صادرات یک محصول
6- دوگانگی اقتصادی – اجتماعی
تفاوتهای اساسی بین کشورهای در حال توسعه
1- شرایط طبیعی، جغرافیایی و جمعیتی
2- شرایط تاریخی – فرهنگی
3- ساختار اقتصادی مختلف
4- وضعیت توزیع قدرت سیاسی در جامعه