دانلود پاورپوینت کنترل کیفی هماتولوژی جهت رشته پزشکی در قالب 28 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


جهت کالیبراسیون سل کانترها کالیبراتورهای تجاری وجود دارد. در صورت عدم دسترسی به کالیبراتورهای تجاری یا وجود هر گونه شک نسبت به اعتبار آن استفاده از خون کامل جهت کالیبراسیون ضروری است. برای کالیبراسیون باید از خون طبیعی تازه استفاده کرد. برای اینکار پارامترهای حداقل 3 نمونه خون کامل طبیعی دو بار با روش مرجع دستی و دوبار نیز با سل کانتر اندازه گیری شده و پس از محاسبه میانگین هر پارامتر با روش دستی و دستگاهی با استفاده از فرمول فاکتور کالیبراسیون تعیین میگردد.

 

 

 

فهرست مطالب
کالیبراسیون
پایداری کالیبراسیون با استفاده از آزمون آماری T-Brittin
کنترل کیفی
استفاده از خون کنترل و رسم نمودار کنترل کیفی
مقایسه نتایج دستگاه سل کانتر با گسترش خون محیطی و یافته های بالینی
آزمون دوتایی(Duplicate)
آزمایش بازبینیCheck test)): 
 Delta Check
بررسی صحت 
محدوده های غیرقابل قبول delta check
میانگین متحرک
دستگاه سدیمان آنالایزر
کنترل کیفی 
مدیریت و نحوه ی اشکال یابی در سدیمان
میزان cv مجاز در هماتولوژی