این نوشتار پرسشنامه استقرار مدیریت دانش می باشد. تجربه نشان داده است که خروج نیروهای با تجربه و متخصص از سازمان، موجب وقفه در جریان فرایندها و تاخیر در انجام امور شده ودربیشتر مواقع صدمات جبران ناپذیری را به بدنه سازمان وارد کرده است. بدیهی است جایگزینی فردی با همان میزان تجربه، تخصص و دانش در حوزه مربوطه، از دغدغه های اصلی مدیران ارشد در سازمانهاست.

 

 

 

 

مدیریت دانش، اداره فرایندهای خلق، کسب و جذب، نگهداری، بازیابی و نشر و کاربرد دانش و تجربه در سازمان است . این تکنیک شامل مجموعه اقداماتی است که طی آن می توان از سرمایه دانایی های موجود بهره گرفته و دانش های موجود در سازمان را حفظ و همانند میراثی گرانبها در اختیار نسل جدید کارکنان قرار داد.احتراماً پرسشنامه ای را که در پیش رو دارید جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان (عوامل موثربر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم) طراحی شده است. جهت انجام هر چه بهتر تحقیق به هکاری شما در انجام این تحقیق مورد نیاز است. لذا استدعا دارد با خواندن سوالات نظر خود را با انتخاب گزینه مناسب مشخص فرمائید. ضمناً پاسخ ها به صورت جمعی و محرمانه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. از همکاری شما سپاسگذاریم.

 

 

 

 

 


ابزار لازم برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز به شکل اسنادی از کتب، مقالات، مجلات معتبر و مرتبط و پایگاه های اطلاعاتی مرتبط و پایان نامه ها و غیره، اعم از فارسی و انگلیسی استفاده شده است جمع آوری اطلاعات و داده های لازم از پرسشنامه کتبی استفاده می شود.

 

 

 

ردیف    بخش    تعداد گویه
1    ویژگیهاي فردی    5
2    فرهنگ سازمانی    9
3    تکنولوژی اطلاعات    8
4    حافظه سازمانی    6
5    منابع دانشی    11

 


بخش مربوط به قسمت دوم پرسشنامه
ردیف    بخش    تعداد سؤال
1    مدیریت دانش( 4 شاخص)     40