هدف از این تحقیق بررسی تعهد سازمانی با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تعهد سازمانی

تعاریف مختلف از تعهد سازمانی

2-16-1) اهمیت تعهد سازمانی

2-16-2) انواع تعهد سازمانی

 نظریه هایی در رابطه با تعهدسازمانی

2-17-1) دیدگاه ریچرز

2-17-2) دیدگاه بکر و بیلینگس

2-17-3) مدل اریلی و چتمن

2-17-4) مدل می یر و آلن

2-17-5) مدل آنجل و پری

2-17-6) مدل مایر و شورمن

2-17-7) مدل پنلی و گولد

2-18 ) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی

2-18-1) تعهد کم یا ضعیف

2-18-2) تعهد متوسط

2-19) تفکر سازنده

2-20) تعریف تفکر سازنده

2-21) نظریه ها

2-21-1)نظریه اپستاین در رابطه با تفکر سازنده

2-21-2) نظریه شاختر و سینگر

2-22) انطباق رفتاری

2-23 )انطباق هیجانی

2-24) انطباق هیجانی و شغل

2-25) تاثیر تفکر و نوع شناخت بر کنترل استرس و سلامتی

2-26) تفکر سازنده ضعیف و استرس

2-27) متفکر سازنده شدن

2-28) رابطه فرسودگی هیجانی و استرس شغلی

2-29) رابطه فرسودگی هیجانی و تعهد سازمانی

2-30) رابطه فر سودگی هیجانی و تفکر سازنده

2-31) پیشینه تحقیق

2-31-1) تحقیقات داخلی

2-31-2) تحقیقات خارجی

منابع فارسی

منابع غیرفارسی

 

 

 

کسی که از شغل خود راضی باشد ، مسلم است آن را دوست دارد و در مقابل سختی های آن تحمل بیشتری خواهد داشت و کسی که نگرش مثبتی به کار خود داشته باشد و از شغل خود خشنود باشد در امور شغلی کمتر دچار استرس خواهد شد و در نتیجه کمتر دچار فرسودگی هیجانی و شغلی خواهد شد.

 

 

 

فردی که به شدت به سازمان متعهداست و هویت خود را از سازمان می گیرد ، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد واز عضویت در ان لذت می برد فردی که از عضویت خود در سازمان لذت می برد ، استرس کمتری خواهد داشت و کمتر دچار فرسودگی می شود.گرچه افزایش تعهد سازمانی موجب افزایش میزان کار کارمندان می شود و عملکرد آنها را بالاتر می برد ولی این بالا رفتن تعهد ،ضرورتا موجب افزایش فرسودگی نمی شود.

 

 

 

 زیرا اولین نتیجه آن بالا رفتن اعتماد بنفس کارمند است فردی که می بیند نتیجه کارش افزایش یافته و می تواند برای خود و سازمان و جامعه اش مفید تر باشد  به خود بیشتر اعتماد کرده و از خودش راضی می شود و کمتر دچار استرس می شود و حتی اگر استرس هم داشته باشد ، میزان مقاومتش در برابر آن زیادتر است و زود از پای در نمی آید و کمتر دچار فرسودگی شغلی می شود .(ساروقی، 1375).تعهد سازمانی برای کارکنان مفید است و به انگیزش و خشنودی متصل است و می تواند به پاداشت هایی چون ارتقاء و افزایش حقوق منجر گردد.